top of page
Varenavn
Vare beskrivelse
Salgspris
Varenr
SUKKERTOPPENS LILLE EKSTRA
Farging av vipper 30 min
300
B204-3
SUKKERTOPPENS LILLE EKSTRA
Farge av bryn 15 min
250
B204-1
SUKKERTOPPENS LILLE EKSTRA
Farge og form av bryn 30 min
450
B204-2
SUKKERTOPPENS LILLE EKSTRA
Forming av bryn 15 min
250
B204-0
bottom of page